Documenten:

Pedagogisch beleidsplan januari 2023

In dit beleidsplan worden onder andere de pedagogische visie, de werkwijze en de basisdoelen besproken die door alle gastouders gehanteerd wordt.

Algemene voorwaarden mei 2018

Informatieboekje januari 2024

In dit boekje vind u kort samengevat informatie over allerlei onderwerpen omtrent gastouderbureau De Admiraal.

Meldcode kindermishandeling GOB de Admiraal jan 2023

In het kader van kwaliteitszorg is het verplicht om in kinderopvang organisaties een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. Dit is de vernieuwde meldcode vanaf januari 2019 inclusief afwegingskader.

Reglement oudercommissie januari 2022

Het reglement bevat de procedure op welke manier de oudercommissie wordt samengesteld en hoe ze te werk gaan. Op dit moment heeft gastouderbureau De Admiraal geen oudercommissie. Er is een alternatieve oudercommissie opgesteld te lezen in dit document (tot 50 aangesloten gastouders mag er gewerkt worden met een alternatief).

Klachtenreglement april 2020
Conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) heeft gastouderbureau De Admiraal dit klachtenreglement opgesteld. Elke klant van gastouderbureau De Admiraal mag een klacht indienen over de gastouderopvang, de dienstverlening, de kwaliteit ed. Er wordt naar gestreefd de klacht intern binnen De Admiraal af te handelen. Ook kunt u ervoor kiezen om een externe klacht bij een onafhankelijke klachtencommissie in te dienen. Deze klachtenregeling wordt bij zowel de vraagouder als de gastouder bij het intakegesprek of kennismakingsgesprek onder de aandacht gebracht.

Certificaat geschillencommissie 2016

Certificaat geschillencommissie 2017

Certificaat geschillencommissie 2018

Certificaat geschillencommissie 2019

Certificaat geschillencommissie 2020

Certificaat geschillencommissie 2021

Certificaat geschillencommissie 2022

Deze certificaten betekend dat er in alle voorgaande jaren geen geschillen tegen De Admiraal zijn ingediend.

Regeling dienstverlening aan huis
In dit document vind u informatie over de regeling dienstverlening aan huis.

Geldige EHBO certificaten
In dit document kunt u terugvinden welke EHBO certificaten geldig zijn.

Diploma lijst gastouders
In dit document staan de diploma’s die wettelijk gezien zijn toegestaan bij het werken als gastouder.

 

GGD inspectierapporten:

De Admiraal (GOB) Definitief ID479327[78] GGD inspectierapport februari 2024

De Admiraal (GOB) Definitief ID438354[69] GGD inspectierapport maart 2023

GOB De Admiraal GOB Definitief ID401061  GGD inspectierapport maart 2022

Admiraal, De (GOB) Definitief ID367434: GGD inspectierapport april 2021

GOB De Admiraal definitief ID337627 28-8-20 : GGD inspectierapport augustus 2020

GOB Admiraal definitief ID298665 4-4-19 : GGD inspectierapport april 2019

gastouderbureau De Admiraal GOB definitief ID266774 : GGD inspectierapport juli 2018

GGD Rapport januari 2016
Het eerste inspectierapport uitgevoerd door de GGD

Def. inspectierapport juli 2016

Inspectierapport GOB de Admiraal November 2017