Een gastouder moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen die wettelijk zijn vastgelegd. Daarnaast heeft gastouderbureau De Admiraal enkele kwaliteitseisen opgesteld. Deze eisen zijn onder andere:
 • De gastouder heeft een MBO Diploma ‘Helpende Welzijn 2’ of gelijkwaardig (diploma lijst)
 • De gastouder heeft een Verklaring Omtrent Gedrag
 • De gastouder heeft een geldig EHBO certificaat gericht op kinderen: Geldige EHBO certificaten website april
 • De gastouder ontvangt de betalingen van de vraagouders enkel via De Admiraal
 • De gastouder kent het Pedagogisch beleidsplan  van De Admiraal
 • De gastouder kent de Meldcode  kindermishandeling en huiselijk geweld
 • De gastouder heeft aanvullende verzekeringen (voor meer informatie vraag De Admiraal)
 • De gastouder kijkt naar het kind als individu
 • De gastouder communiceert met de vraagouder

Naast de kwaliteitseisen van de gastouder zelf moet ook de opvanglocatie ook aan bepaalde eisen voldoen, de opvanglocatie moet kindvriendelijk, hygiënisch en veilig zijn. Om dit te controleren wordt bij aanvang van de opvang en daarna jaarlijks een risico inventarisatie veiligheid en gezondheid ingevuld. De eisen van deze inspectie zijn onder andere:

 • Een afzonderlijke slaapruimte voor kinderen tot 1,5 jaar, met eigen bedje (leeftijdgericht);
 • Voldoende binnen- en buitenspeelruimten afgestemd op de leeftijdsgroepen;
 • Binnenruimte: 3,5 m2 bruto speelruimte per kind;
 • Buitenruimte: tuin of een buitenspeelruimte in de buurt;
 • Alle binnenruimtes zijn rookvrij;
 • Voldoende werkende rookmelders (minimaal 1 per verdieping);
 • Gevaarlijke stoffen zijn opgeborgen;
 • Voldoende verantwoorde voeding en drinken, rust, lichamelijke verschoning, beweging en frisse lucht.

De maximaal aantal op te vangen kinderen is wettelijk vastgelegd in de volgende regels:

 • De gastouder mag maximaal zes kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar opvangen. Daarbij tellen de eigen kinderen van de gastouder tot 10 jaar mee;
 • Er mogen niet meer dan vijf kinderen tegelijk opgevangen worden als de kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Eigen kinderen tot 4 jaar tellen hierin mee;
 • Gastouders mogen maximaal vier kinderen in de leeftijd van 0 en 1 jaar tegelijk opvangen, hiervan mogen maximaal twee kinderen 0 jaar zijn. Dit is inclusief de eigen kinderen in dezelfde leeftijd.