Werkwijze

Hieronder wordt de werkwijze van Gastouderbureau De Admiraal beschreven. Bij elke koppeling tussen een ouder en een gastouder worden onderstaande stappen gevolgd. Wilt u liever eerst meer informatie over gastouderopvang en Gastouderbureau De Admiraal kan altijd een vrijblijvend telefonisch of persoonlijk gesprek worden ingepland.

 • Vrijblijvend gesprek
  Over de mogelijkheden, informatie over gastouderopvang en u kunt vragen stellen.

 • Intakegesprek
  Tijdens een intakegesprek wordt informatie gegeven over gastouderopvang en ouders kunnen hun specifieke eisen en wensen naar voren brengen.

 • Bemiddeling
  Het gastouderbureau heeft een bemiddelende rol bij het zoeken naar een geschikte gastouder. Een geschikte gastouder vinden kan op twee manieren tot stand komen:
  – Vraagouders hebben een eigen gastouder gevonden;
  – Vraagouders op zoek naar een gastouder

 • Kennismakingsgesprek
  Tussen een gastouder en vraagouder.

 • Risicoinventarisatie
  Zodra gastouder en vraagouder het eens zijn wordt een risico inventarisatie veiligheid en gezondheid ingevuld.

 • Overeenkomst
  Als de vraagouder en gastouder het eens zijn wordt een overeenkomst getekend.

 • Evaluatiegesprekken
  Zes weken na de start van de eerst opvang dag zal een telefonisch evaluatiegesprek plaatsvinden tussen vraagouder en het gastouderbureau en tussen gastouder en het gastouderbureau. Daarna wordt jaarlijks een persoonlijk evaluatiegesprek gehouden. Zowel vraagouder als gastouder vult een evaluatieformulier in waarna een gesprek zal volgen tussen de vraagouder, de gastouder en het gastouderbureau.

 • Voortgangsgesprekken
  Jaarlijks voert het gastouderbureau met elke gastouder een voortgangsgesprek. Hierin wordt besproken hoe de opvang verloopt en wordt besproken of de gastouder tegen problemen aanloopt.

 • Risico inventarisatie
  Jaarlijks wordt samen met de gastouder op de opvanglocatie een risico inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. In het pedagogisch beleidsplan wordt hier verder op ingegaan.